top of page
Mat-tallerken.jpg

Smaksfestivalen
10-års jubileum

 8. - 9. november 2024

2 dager med matarrangementer
- med 100% smaksopplevelse!

NB! Alle arrangementer har 20 års      aldersgrense!
Begrenset antall plasser!
Det vil ikke bli tatt hensyn til allergier!

Et måltid er så mye mer enn bare mat og drikke!

Måltidene er en av de viktigste former for samvær vi har med andre mennesker. Det å spise og drikke sammen befester fellesskap og tilhørighet, - både til daglig og i større anledninger. En arena hvor vi samles på tvers av kjønn, alder og rang.

Bordfellesskapet bryter ned grenser og bygger broer, det er en kulturbærer på tvers av landegrenser. Måltidet er i kontinuerlig endring, og påvirker vår bruk av råvarer. Mat- og drikkeskikker blir formet av klima, geografi og omgivelser – og tradisjonene blir videreført fra generasjon til generasjon.

Det er et ansvar å videreføre betydningen av det sosiale aspektet ved et måltid, og se på betydningen av måltidet for mennesker og samfunn.

Mat og drikke vekker følelser, minner, drømmer og opplevelser …

 

Dette var bakteppet for å starte denne årlige mat- og drikkefestivalen i Elverum. Samtidig ønsker vi å synliggjøre ulike bedrifter, vise kreativitet og stolthet, og ikke minst være et godt vertskap.

Billecart-Salmon.jpg
Vin og vegetar!.JPG
bottom of page